Нове видання з методології мас-медійних досліджень

Нове видання з методології мас-медійних досліджень

Інтенсивний тренінговий інститут з методології досліджень презентував видання - робочу книгу (handbook) "Методологія досліджень мас-медіа" (Запоріжжя, 2017).

У робочій книзі надано загальний опис основних стандартів міжнародних медіадосліджень і їх менеджменту. Охарактеризована системна методологія соціологічних досліджень у сфері медіа, кількісні та якісні методи. Зокрема, розглянуто контент-аналіз, практику досліджень медіа-аудиторії (на прикладі методу фокус-груп). Здійснено огляд дискурс-аналізу і концептуального аналізу як міждисциплінарних підходів у медіадослідженнях, а також методу інтент-аналізу. Окрему увагу зосереджено на використанні статистичних методів у соціальних науках.
Посібник призначено для науковців, що провадять дослідження у сфері мас-медіа. Рекомендовано для викладачів, аспірантів, дослідників у галузі журналістикознавства, соціології, політології, реклами і зв’язків із громадськістю, усім тим, хто цікавиться проблемами використання кількісних і якісних методів у вивченні медіа-комунікації.

Видання здійснюється в рамках проекту «Інтенсивний тренінговий інститут з методології медіадосліджень», що є частиною Програми підтримки адміністрування університетів, розробленою Радою міжнародних досліджень і обмінів (IREX) і спонсорованою Корпорацією Карнегі в Нью-Йорку.
This publication is realized within the project Intensive Training Institute in Research Methods for Social Sciences, which is a part of the University Administration Support Program, developed by IREX and kindly supported by the Carnegie Corporation of New York.

Методологія досліджень мас-медіа: робоча книга (handbook) / за заг. ред. К. Г. Сіріньок-Долгарьової. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 156 с.